sport01 

De mate waarin talenten en topsporters een topsportcarrière kunnen combineren met onderwijs heeft niet alleen impact op zijn of haar educatieve en sportieve ontwikkeling, maar heeft ook invloed op zijn of haar maatschappelijke carrière.

Dit project ontwikkelt en implementeert richtlijnen (cfr. EU Guidelines on Dual Career of Athletes, 2012) door zich te focussen op:

(a) de competenties van talenten en topsporters, zodat ze succesvol een duale carrière kunnen voorbereiden, doorlopen en volbrengen; en

(b) de kwaliteit van de carrière-/studiebegeleiding m.b.t. een duale carrière in sport en het onderwijs.

Het GEES-project:

(a) geeft een beschrijving van de competenties, instrumenten en methoden die ± 5.000 12- tot 18-jarige en ± 4.400 18- tot 25-jarige nodig hebben om succesvol een duale carrière voor te bereiden, te doorlopen en te volbrengen; en

(b) ontwikkelt een competentieprofiel, instrumenten en methoden die (een selectie van) 525 studie-/carrièrebegeleiders nodig hebben om de duale carrière van een talent en topsporter optimaal te begeleiden.

De resultaten van het GEES-project worden via verschillende kanalen verspreid; websites, sociale netwerken, artikelen, presentaties, rapporten, specifieke workshops en conferenties. Dit project is innovatief en heeft een toegevoegde waarde op EU-niveau omdat:

(a) het competentieprofielen voor talenten, topsporters en studie-/carrièrebegeleiders biedt en instrumenten en technieken om de ondersteuning voor een duale carrière te optimaliseren; en

(b) het wordt uitgevoerd door een consortium van internationaal befaamde duale carrière onderzoekers en studie- of carrièrebegeleiders van negen verschillende landen uit zowel het noorden, oosten, zuiden en westen van Europa; en

(c) het de basis biedt voor een Europees referentiekader met betrekking tot de competenties van talenten en topsporters in een duale carrière en een competentieprofiel voor studie-/carrièrebegeleiders in de ondersteuning van een duale carrière, waardoor eventueel nieuwe diensten kunnen ontstaan voor de ondersteuning van een duale carrière binnen de Europese lidstaten.

formation01