CarrièresSportives ProjetDeVie 

CARRIERE SPORTIVE : Projet de vie

Dit boek is in 2006 door INSEP gepubliceerd en geschreven door drie specialisten op het gebied van duale carrière. Allereerst Nadine Debois, onderwijscoördinator en wetenschappelijk onderzoeker Psychologie: Véronique Leseur (INSEP), hoofd ondersteuning topsporters; en Frank Bouchetal Pellegri, plaatsvervangend technisch directeur van de Franse atletiek federatie en verantwoordelijk voor het monitoren van talenten en topsporters.

De auteurs analyseren richtlijnen voor de steun van talenten en topsporters. Zij kijken naar het talent en de topsporter vanuit een holistisch perspectief, waarbij zij rekening houden met verschillende parameters. Dit is een belangrijk boek voor alle carrièrebegeleiders in Frankrijk.

 dual career  

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes

In dit document worden de aanbevolen beleidsactiviteiten ter ondersteuning van een duale carrière in de topsport toegelicht. Deze richtlijnen zijn door de EU-expertgroep 'Education & Training in Sport' aangenomen. Het richt zich allereerst op beleidsmedewerkers van de Europese lidstaten, als inspiratie voor het formuleren en aannemen van actiegerichte nationale duale carrière-richtlijnen en om de bewustwording op nationaal niveau te verhogen ten aanzien van een duale carrière.

   
 EOC EU  

Maandelijks EOC EU Office rapport

De EOC EU Office, die de Europese Olympische Comités (EOS) vertegenwoordigen richting de Europese instituten, publiceerde een presentatie over het GEES project (pagina 17-18) in diens maandelijkse rapport (november – december 2015).