No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Derde vergadering en workshop in CAR Sant Cugat

Een workshop en de derde vergadering van het GEES project vonden plaats in Sant Cugat, Spanje, op 6 t/m 8 april 2016. 

Workshop (programma)

Om de resultaten van de tweede fase te presenteren en om duale carrière begeleiders perspectieven te kunnen bieden, heeft het GEES consortium deelgenomen aan een workshop georganiseerd door CAR Sant Cugat op woensdag 6 april.

De workshop werd bezocht door meer dan 100 personen (DC begeleiders, PhD studenten, atleten, andere Europese project leden, etc.).

Naast een presentatie door het GEES consortium over de inspanningen tot dusver en de resultaten van de tweede fase, hebben de GEES partners casestudies en mogelijke toepassingen van de studie gepresenteerd.

Andere Europese Erasmus+ Sport projectleiders hebben hun eigen projecten geïntroduceerd en de eerste resultaten gepresenteerd. Waarna de workshop werd afgesloten met een bezoek aan de CAR faciliteiten.

Derde bijeenkomst GEES project (rapport)

De derde bijeenkomst stond in het teken van twee thema's. Het bespreken van de resultaten van de tweede fase (WP2) en de voorbereiding van work packages 3 en 4 (WP3 en WP4).

Tijdens het bespreken van de resultaten van de tweede fase kregen de partners de kans om deze te bediscussiëren en een start te maken met de analyse.

Work package 2 had als doel het identificeren en ontwikkelen van een competentieprofiel (d.w.z. kennis, vaardigheden, ervaring en attitude) die duale carrière begeleiders nodig hebben om de ondersteuning van atleten te optimaliseren.

Belangrijkste resultaten (voor meer informatie)

- 256 duale carrière begeleiders (DCSP) hebben de vragenlijst ingevuld, 49% van de aangeschreven DCSP

- Het Europese DCSP profiel ziet er als volgt uit:

o Gemiddelde leeftijd: 44.1 jaar
o 51.50% man, 49.50% vrouw
o 71% DCSP werkt parttime en 29% fulltime
o Het grootste gedeelte van de respondenten werkt op een universiteit (30%), gevolgd door secundair onderwijs (18%) en een Performance Center (17%)

- De meerderheid (85%) van de respondenten hebben geen specifieke opleiding gevold tot duale carrière begeleider

- De DCSP hebben voor een lijst van 35 competenties aangegeven in hoeverre ze deze belangrijk vonden en in welke mate zij de competentie bezaten. De respondenten gaven aan dat 'relatie-competenties' heb belangrijkste zijn voor een hoge kwaliteit van begeleiding. Daarnaast erkenden de DCSP heb belang van 'empowerment-competenties' en bij deze competenties gaven de begeleiders het grootste verschil aan tussen het bezit en het belang van de competenties.

- De grootste verschillen tussen het belang en bezit van de competenties zijn :

  Bezit Belang Verschil
Vermogen om duale carrière atleten voor te bereiden op de uitdagingen van specifieke transities 3.51 4.18 0,67
Vermogen om zelfstandigheid van duale carrière atleten te stimuleren 3.84 4.47 0,63
Begrijpen van de belangrijkste transitie fases van duale carrière atleten die gelinkt zijn aan het LTAD model 3.65 4.25 0,6
Oplettendheid met betrekking tot de mentale gezondheid van de duale carrière atleten 3.82 4.41 0,59
Vermogen om de competenties van duale carrière atleten te verbeteren ten behoeve van het organiseren en plannen van hun duale carrière 3.76 4.35 0,59

- Er zijn 6 scenario's, waar DCSP in hun dagelijkse werkzaamheden mee te maken krijgen, bevraagd in de enquête. De scenario's die door DCSP het meest ervaren worden zijn:

o Scenario #3 (84%) : Met het oog op zijn/haar professionele carrière, wil een DC atleet het beste studieplan kiezen. U helpt de atleet de beste keuzes te maken om de integratie van sport en studie in de toekomst te kunnen managen.

o Scenario #4 (87%) : Een DC atleet staat aan het begin van een pittig studiejaar, wat zeker conflicten gaat opleveren met het wedstrijd- en trainingsschema gaat opleveren (d.w.z. het missen van een aanzienlijke hoeveelheid studiedagen, (groeps)opdrachten, examens en stages...). U wil de atleet helpen beiden succesvol te combineren.

- Er zijn 'overdraagbare' competenties (de belangrijkste competenties voor elk scenario) geidentificeerd, de belangrijkste drie:
1. Vermogen om zelfstandigheid van duale carrière atleten te stimuleren
2. Vermogen om elke DC atleet op individuele wijze te behandelen
3. Vermogen om het leven van een DC atleet in holistisch perspectief te bezien

Tijdens de bijeenkomst is er ook tijd besteed aan het voorbereiden van de work packages 3 en 4. Er werd besloten dat door middel van een kwalitatieve methode (focusgroepen) het competentie profiel van de DCSP verder werd ontwikkeld.

Tweede bijeenkomst en Symposium

De tweede bijeenkomst van het GEES consortium vond plaats in Amsterdam (Nederland), op 21 en 22 september 2015, met aansluitend op 23 september een symposium.

Tijdens de bijeenkomst werd de data uit de vragenlijst van work package 1 besproken, de competenties die atleten nodig hebben voor het succesvol combineren van topsport en studie.
Rapport vergadering

Belangrijkste resultaten (voor meer informatie)

- 43% van de ondervraagde sporters heeft de vragenlijst compleet ingevuld (3252 atleten)
- Scenario's 3 en 6 worden door de DC atleten als het meest uitdagend ervaren
         1. Scenario #3: Jouw competitie- en trainingsschema heeft als gevolg dat je een aanzienlijk aantal lesdagen/colleges en (groeps)opdrachten zal missen. Je moet bijblijven tijdens je wedstrijd/trainingsstage en/of het nadien inhalen
         2. Scenario #6: Door de combinatie van sport en studie is het moeilijk om een rijk sociaal leven te hebben buiten de sport (bijv. tijd met vrienden doorbrengen, uitgaan, ...). Je dient een balans te vinden tussen je 'studie en topsport' carrière en sociale activiteiten buiten de sport

De controle op kwaliteit van de data is uitvoerig behandeld, net als de verspreidingsactiviteiten.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst, werd in kleine werkgroepen de vragenlijst voor de duale carrière begeleiders (gebruikt in wp 3) voorbereid, op basis van de definitie van hun taak en de ontwikkeling van geschikte scenario's.

Het symposium werd door meer dan 70 mensen (waaronder coaches, duale carrière begeleiders, medewerkers van sportbonden, (lokale) overheden) bezocht Alle resultaten vanuit de vragenlijst over de competenties van DC atleten zijn gepresenteerd en becommentarieerd door GEES experts.

Het symposium werd afgesloten met een gedetailleerde Q&A sessie met alle aanwezigen.


Kick off bijeenkomst

 
De kick-off bijeenkomst van het GEES project vond plaats bij INSEP (Frankrijk), op 26 en 27 januari 2015. Uit 9 verschillende landen waren 20 experts aanwezig, die zich bezighouden met de duale carrière, het combineren van topsport en studie. Tijdens de bijeenkomst werden de work packages, methodologie, planning en projectprestaties besproken en vastgesteld. Daarnaast werd er informatie gedeeld met betrekking tot het (financiële) management van het project en de verspreiding van de resultaten.

Rapport kick-off bijeenkomst