sport01 

Jakość, dzięki której zawodnicy są w stanie połączyć karierę sportową ze swoją edukacją w szkole średniej i na studiach wpływa nie tylko na ich rozwój edukacyjny i sportowy, ale także rozwój zawodowy i zatrudnienie zarówno w trakcie jak i po zakończeniu kariery sportowej.

Projekt rozwija i wdraża wytyczne (por. wytyczne UE w sprawie podwójnych karier sportowców z 2012 roku) dotyczące konieczności wzmocnienia:
(a) kompetencji sportowców niezbędnych do rozwoju własnej ścieżki podwójnej kariery
(b) jakości ekspertów/usług wspierających podwójną karierę sportowców, które będą ich wspierać poprzez przygotowanie, zarządzanie i /lub finalizację podwójnej kariery.

Celem projektu będzie :

(a) opis kompetencji, narzędzi i metod niezbędnych do sukcesywnego przygotowania, zarządzania i sfinalizowania podwójnej ścieżki kariery na podstawie odpowiedzi ± 5,000 sportowców w wieku od 12 do 18 lat i ± 4,400 sportowców w wieku od 18 do 25 lat;
(b) opracowanie profilu kompetencji, narzędzi i metod wsparcia pracy ze sportowcami prowadzącymi podwójną karierę na podstawie odpowiedzi 525 ekspertów i dostawców związanych z tym usług.

Wyniki będą rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej, sieci społecznych, artykułów, raportów, prezentacji, warsztatów i konferencji naukowych. Projekt jest innowacyjny i posiada liczne zalety na poziomie UE, w tym:
(a) zapewnia profil kompetencji niezbędnych sportowcom i udzielającym im wsparcia ekspertom, jak również narzędzia i techniki optymalizujące podwójną karierę sportową i edukacyjną,
(b) jest prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum uznanych ekspertów i badaczy, jak również ekspertów i dostawców usług wspierających podwójne kariery w sporcie wyczynowym z dziewięciu krajów z północy, wschodu, południa i zachodu Europy,
(c) stanowi podstawę europejskich ram wytycznych dla sportowców w zakresie kompetencji niezbędnych w podwójnej karierze sportowej i edukacyjnej oraz kompetencji ekspertów i dostawców usług udzielających wsparcia zawodowego umożliwiających stworzenie europejskiego przewodnika w ramach istniejących lub nowo opracowywanych usług wspierających podwójną kariery w państwach członkowskich.

formation01