CarrièresSportives ProjetDeVie 

CARRIERE SPORTIVE : Projet de vie

Knjiga so leta 2006 napisali trije strokovnjaki za dvojno kariero z INSEPa: Nadine Debois (izobraževalna koordinatorka in raziskovalka s področja psihologije), Véronique Leseur (vodja oddelka za pomoč vrhunskim športnikom, izobraževanje in zaposlovanje po koncu kariere na INSEP) in Frank Bouchetal Pellegri (namestnik tehničnega direktorja v Atletski zvezi Francije, ki je odgovoren za spremljanje vrhunskih športnikov). Avtorji analizirajo različne vidike dvojne kariere in oblike pomoči za športnike. Športnika proučujejo s holističnega vidika, upoštevajoč športne, zdravstvene, socialne, izobraževalne in družinske parametre. Knjiga je ključna referenca za vse francoske strokovnjake s področja dvojne kariere.

 

            dual career  

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes

 

Predlagani ukrepi in politike za podporo dvojne kariere v vrhunskem športu, ki jih je napisala EU ekspertna skupina 'Education & Training in Sport'. Smernice so prvenstveno namenjene oblikovalcem politik in ukrepov v državah članicah za oblikovanje nacionalnih smernic vezanih na dvojno kariero. Avtorji želijo povečati zavedanje o pomenu učinkovitega usklajevanja šolanja in športa.

   
EOC EU

Monthly Report EOC EU Office

EOC EU Office, ki predstavlja zvezo Evropskih Olimpijskih komitejev (EOC) evropskim institucijam, je v svojem mesečnem poročilu (november – december 2015) poročala o projektu GEES (str. 17-18).