sport01 

Hur väl idrottare lyckas kombinera sin idrottskarriär med sin utbildning genom gymnasiet och högre utbildning påverkar inte bara deras utbildning och idrottsliga utveckling, men också deras yrkesutveckling och anställbarhet under såväl som efter sin idrottskarriär.

Det här projektet utvecklar och implementerar riktlinjer (jfr. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012) genom att fokusera på behovet att stärka:

(a) idrottarnas kompetens i att utveckla sin egen dubbla karriärväg och

(b) kvaliteten på expertstöd för dubbla karriärer/ tjänster till idrottare för att förbereda, hantera och/eller slutföra en dubbel karriär inom "elitidrott och utbildning".

Det kommer:

(a) beskriva kompetenserna, instrumenten och metoder som krävs enligt (ett urval av) ± 5,000 12-18 år gamla och ± 4,400 18-25 år gamla idrottare för att framgångsrikt förbereda, hantera och slutföra sina dubbla karriärer inom "elitidrott och utbildning";

(b) utveckla en profil av kompetenser samt instrument och metoder som krävs enligt (ett urval av) 525 experter på dubbla karriärer/stödleverantörer som arbetar med idrottare i dubbla karriärer.

Resultaten kommer att spridas via en webbplats, sociala nätverk, artiklar/ presentationer, rapporter och särskilda seminarier och konferenser. Projektet är innovativt och har ett mervärde på EU-nivå, eftersom det

(a) tillhandahåller kompetensprofiler för idrottare och stödleverantörer samt instrument och tekniker för att optimera stödtjänster för dubbla karriärer,

(b) genomförs av ett konsortium av internationellt erkända experter från forskning samt från dubbla karriärtjänster i elitidrott från nio länder från norr, öster, söder och väster i Europa, och

(c) utgör grunden för en europeisk referensram för idrottarnas kompetenser när det gäller dubbla karriärer och kompetenser hos experter på stöd för dubbla karriärer/stödleverantörer som möjliggör en europeisk guide inom befintliga eller nya dubbla karriärtjänster inom medlemsstaterna.

formation01